top of page

Veri koruma

 

 

1. Bir bakışta veri koruma


Genel bilgi


Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.


Bu web sitesinde veri toplama


Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?
Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.


Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Bir yandan verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler. Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin izninizden sonra alınır.
tespit edildi. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.


Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.


Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca şu haklara da sahipsiniz
kişisel verilerinizin belirli durumlarda işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları


Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, öncelikle sözde analiz programları ile yapılır. Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

 


2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)


Harici barındırma


Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, ev sahibinin sunucularında saklanır. Bu, öncelikle IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, adları, web sitesi erişimlerini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir. Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 Para. 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için kullanılır ( Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR).
Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı uygulayacaktır.


Aşağıdaki barındırıcıları kullanıyoruz:
Bu web sitesi Wix.com platformunda barındırılmaktadır. Verileriniz, Wix.com'un veri deposu, veritabanları ve genel Wix.com uygulamaları aracılığıyla depolanabilir. Verilerinizi bir güvenlik duvarının arkasındaki güvenli sunuculara kaydedersiniz.


3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler


Gizlilik


Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak işliyoruz. Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar. İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.


Sorumlu kuruluşa not


Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:
CentrumCultur, Arbeiterwohlfahrt, alt bölge Ruhr-Mitte
Temsilci: Mustafa Çalıkoğlu
August-Bebel-Platz 2a

44866 Bochum

Telefon: 02327 - 328823
Eposta: m.calikoglu@awo-ruhr-mitte.de


Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) İşlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.


Depolama süresi


Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işleme için verdiğiniz izni iptal ederseniz, depolama için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadıkça verileriniz silinecektir.
Kişisel verilerinize sahip olun (ör. Vergi veya ticaret kanunu kapsamında saklama süreleri) ikinci durumda, silme, bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşir.

 

Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptali


Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.


Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve doğrudan reklam verme hakkı (Madde 21 GDPR)


Veri işleme, Madde 6 Paragraf 1 lit. e veya f GDPR temelinde gerçekleşirse, kişisel verilerinizin işlenmesine, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ağır basan zorlayıcı meşru nedenleri kanıtlayamazsak veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz (İtiraz. 21 Para. 1 GDPR). Kişisel verileriniz doğrudan posta işletmek amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Paragraf 2'ye göre itiraz).


Yetkili denetim makamına itiraz hakkı


GDPR'nin ihlali durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, işyerinde veya iddia edilen ihlalin yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.


Veri taşınabilirliği hakkı


Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.


SSL veya TLS şifreleme


Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesini kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.


Bilgi, silme ve düzeltme


Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Künye altında kişisel veriler konusunda daha fazla soru için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
verilen adresten bize ulaşın.


İşlemenin kısıtlanması hakkı


Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur: Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş / gerçekleşmişse, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
Artık kişisel verilerinize ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu verilere - saklanması dışında - sadece sizin rızanızla veya yasal iddiaların oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için izin verilebilir. veya Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleriyle.

 


4. Bu web sitesinde veri toplama


Kurabiye


Web sitemiz sözde "çerezler" kullanmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Cihazınızda bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler cihazınızda kalır
siz bunları kendiniz silene veya web tarayıcınız otomatik olarak silinceye kadar. Bazı durumlarda, üçüncü şahıs şirketlerden gelen tanımlama bilgileri, web sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf tanımlama bilgileri) cihazınızda da saklanabilir. Bunlar bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (ör. Ödeme hizmetlerini işlemek için tanımlama bilgileri) kullanmanıza olanak tanır.
Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Bazı web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmayacağından (örneğin alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi) teknik olarak çok sayıda çerez gereklidir. Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklamları görüntülemek için kullanılır. Elektronik iletişim sürecini gerçekleştirmek için kullanılan çerezler (gerekli çerezler) veya
Sizin tarafınızdan gereken belirli işlevlerin sağlanması (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) veya web sitesini optimize etmek (ör. Web hedef kitlesini ölçmek için çerezler), aksi belirtilmedikçe Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR uyarınca saklanır. . Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için tanımlama bilgilerinin depolanmasında meşru bir menfaat sahibidir. Çerezlerin depolanması için onay talep edilmişse, ilgili çerezlerin depolanması münhasıran bu izne dayalı olarak gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR); rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir. Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı ölçüde, sizi bu veri koruma beyanı bağlamında ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.


İletişim Formu


Bize iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi amacıyla ve takip soruları olması durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.


Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme bize gönderilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f) veya sizin izninize (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) dayanmaktadır. ) sorgulanırsa. İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.


E-posta, telefon veya faks ile talep edin


Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız. Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme bize yöneltilen soruşturmaların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f) veya sizinkine dayanmaktadır. İstenirse izin (Madde 6 Paragraf 1 lit. bir GDPR).


İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, sizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

 

Kaynak: www.e-recht24.de

bottom of page